درباره ما

گروه صنعتی توسکا، فعالیت خودرا در زمینه تولید و طراحی صنایع چوبی از سال 1361 آغاز نموده است .با پیشرفت دستگاه ها ، گروه صنعتی توسکا نیز فعالت های خودرا گسترده تر نموده و با مدیریت آقای خوشنویس آماده ارائه بهترین صنایع چوبی و صنایع دستی با بهترین کیفیت و طراحی اساتید ماهر و نامی اصفهان، در سطح کشور می باشد.

بهترین محصولات