گره چینی

گروه صنعتی توسکا ارائه دهنده خدمات طراحی و اجرای انواع درب و پنجره با هنر گره چینی ساخته استادان ماهر و نامی اصفهان مناسب اماکن مختلف از جمله زیاتگاه ها و مقبره های مقدس و همچنین نصب در سراسر کشور